SchOOLwiki

zoekopdracht

kinderopvang

Voor school, na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de GO kinderopvang voor uw kind dat de basisschool de Boeier bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn.

De kinderen kunnen fijn binnen en buiten spelen, er is knutselmateriaal en er worden spelletjes gedaan. De leiding organiseert activiteiten en daarnaast zijn er periodiek speciale activiteiten. De diverse soorten spelmateriaal en activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd. Op die manier kan er goed ingespeeld worden op de interesse, belevingswereld en behoefte van uw kind. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door gekwalificeerde leiding. De leiding draagt zorg voor uw kind en vindt het daarom prettig daarover een goed contact met u te onderhouden.

Alle kinderen van de Boeierschool worden opgevangen bij BSO de Schatkist. BSO de Schatkist bestaat uit 4 groepen. BSO de schatkist 1 en 2 worden in het gebouw aan de Boeierschool opgevangen. BSO de schatkist 3 bevind zich in de middenbouw middenruimte van de Boeierschool. BSO de Schatkist 4 bevind zich in de bovenbouw middenruimte van de Boeierschool. Naast de buitenschoolse opvang is er ook de mogelijkheid voor voorschoolse opvang.

Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u bellen naar de GO kinderopvang tel:0320-294900