SchOOLwiki

zoekopdracht

schoolbestuur

Het College van Bestuur van stichting SchOOL wordt gevormd door André van der Velde (voorzitter) en Laurens van Tilburg. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs op 21 verschillende scholen in Lelystad en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en onze stakeholders.

André van der Velde:
Onderwijs is de sleutel tot deelname aan de maatschappij. Ging het vroeger over het managen, beheren van het onderwijs, nu gaat het om opbrengsten en dat is meer dan alleen resultaten halen op taal en rekenen. Het gaat om het beste uit het kind te halen dat elke dag aan ons is toevertrouwd. Dat betekent elke dag leren; leren van elkaar maar ook leren leren. Jezelf blijven ontwikkelen. Dat geldt voor zowel voor medewerkers, directeuren en bestuurders. Dat kunnen we niet alleen. Daar willen we ouders bij betrekken. Mijn belangrijkste opdracht en verantwoordelijkheid is dan ook zorg dragen voor en het mogelijk maken van goed onderwijs.

Laurens van Tilburg:
“Het is de leerkracht die het verschil maakt. Punt.” Deze opvatting is leidraad in mijn handelen als bestuurder in het onderwijs. Alle dingen die daar niet aan bijdragen zijn bijzaak. Soms heel belangrijk, maar het blijft bijzaak. Altijd de vragen blijven stellen: helpt dit onze leerkrachten of niet? Maakt dit het werken voor onze leerkrachten makkelijker of niet, levert dit geld op dat we kunnen besteden aan een verbetering van het onderwijs of niet? Worden onze leerkrachten hier beter van? Maar wat vandaag goed genoeg is, is het morgen misschien niet meer. En dat betekent voor mij dat het belangrijk is dat we samen permanent aan het werk zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. “Iedere dag samen een beetje beter” is een uitspraak die mij uit het hart gegrepen is. Alleen zo kunnen we goed onderwijs blijven verzorgen. En goed onderwijs is waar alle aan onze zorg toevertrouwde kinderen recht op hebben.

Contactgegevens

bestuursbureau
Meenthoek 1 8224 BS Lelystad

Postbus 2451 8203 AL Lelystad

0320-76 77 00
info@stichtingschool.nl
www.stichtingschool.nl