Verloop van de besluitvorming

De weg naar de besluitvorming willen wij zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen. Voor ons is het van groot belang dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd worden.

 

Make a choiceOp dinsdag 14 maart 2018 organiseerden wij een algemene ouderavond om u te informeren over de verschillende modellen voor het indelen van de schooltijden. Doel van de avond was om uw mening, uw vragen en uw opmerkingen te horen omtrent de verschillende modellen. Het was deze avond niet de bedoeling om tot een besluit te komen.

Na deze ouderavond wordt een enquête uitgezet onder alle ouders en alle ouders waarvan een kind staat ingeschreven.

N.a.v. deze enquête zal de directie i.o.m. de werkgroep een voorgenomen besluit nemen en deze ter instemming voorleggen aan de MR van de school.