kinderopvang

donderdag 13 november

Voor school, na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de GO kinderopvang voor uw kind dat de basisschool de Boeier bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. De kinderen kunnen fijn binnen en buiten spelen, er

Lees verder

verkeer

donderdag 13 november

Rondom OBS de Boeier zijn er verschillende parkeergelegenheden aanwezig. Probeer hier gebruik van te maken als u met de auto komt.

leerlingenraad

donderdag 13 november

De leerlingenraad op de Boeier, wat houdt dat in: Van de groepen 6 t/m 8 zit 1 vertegenwoordiger per jaargroep in de leerlingenraad. Om de 5 weken komt de leerlingenraad bijeen en praat over zaken die de kinderen bezig houden. Je hebt als klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad wel een verantwoordelijke taak: Je vertegenwoordigt jouw klas.

Lees verder

Pestprotocol

donderdag 13 november

Pestprotocol 17-18 kinderen pestprotocol 17-18 ouders  

passend onderwijs

donderdag 13 november

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt

Lees verder

bewegingsonderwijs

donderdag 13 november

Vakgroep bewegingsonderwijs Bekijk voor informatie over de actuele activiteiten van de vakgroep bewegingsonderwijs de website: www.bewegingsonderwijslelystad.nl

Overblijf

donderdag 13 november

Stichting Overblijf in Lelystad verzorgt op De Boeier de tussenschoolse opvang. Deze Stichting is een zelfstandige Stichting en staat los van de school. Contactpersoon, tevens eigenaar van de Stichting is Inge de Nooy. Uw kind kan gebruik maken van het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht u meer willen weten over Stichting Overblijf

Lees verder

schoolbestuur

donderdag 13 november

Het College van Bestuur van stichting SchOOL wordt gevormd door André van der Velde (voorzitter) en Laurens van Tilburg. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs op 21 verschillende scholen in Lelystad en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en onze stakeholders. André van der Velde: Onderwijs is de sleutel tot deelname aan de

Lees verder