kinderopvang

donderdag 13 november

Voor school, na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de GO kinderopvang voor uw kind dat de basisschool de Boeier bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. De kinderen kunnen fijn binnen en buiten spelen, er

Lees verder

verkeer

donderdag 13 november

Rondom OBS de Boeier zijn er verschillende parkeergelegenheden aanwezig. Probeer hier gebruik van te maken als u met de auto komt.

vakantierooster

donderdag 13 november

Vakantie: Periode: Herfstvakantie 13 oktober 2014 t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari 2015 t/m 27 februari Pasen 3 april 2015 t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015, let op dit is 1 dag! Meivakantie 4 mei 2015 t/m 15 mei 2015 (incl Hemelvaart) Pinksteren 25

Lees verder

leerlingenraad

donderdag 13 november

De leerlingenraad op de Boeier, wat houdt dat in: Van de groepen 6 t/m 8 zit 1 vertegenwoordiger per jaargroep in de leerlingenraad. Om de 5 weken komt de leerlingenraad bijeen en praat over zaken die de kinderen bezig houden. Je hebt als klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad wel een verantwoordelijke taak: Je vertegenwoordigt jouw klas.

Lees verder

pestprotocol ouders

donderdag 13 november

ouders 2014-2015

pestprotocol

donderdag 13 november

toelichting minimale buffer 20132014 pestprotocol kinderen gr 1-8 2014-2015

passend onderwijs

donderdag 13 november

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt

Lees verder

bewegingsonderwijs

donderdag 13 november

Vakgroep bewegingsonderwijs Bekijk voor informatie over de actuele activiteiten van de vakgroep bewegingsonderwijs de website: www.bewegingsonderwijslelystad.nl

Overblijf

donderdag 13 november

Stichting Overblijf in Lelystad verzorgt op De Boeier de tussenschoolse opvang. Deze Stichting is een zelfstandige Stichting en staat los van de school. Contactpersoon, tevens eigenaar van de Stichting is Inge de Nooy. Uw kind kan gebruik maken van het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht u meer willen weten over Stichting Overblijf

Lees verder

OR

donderdag 13 november

budget ouderraad 2014 2015 financieel verslag or 2013 2014 bls toelichting minimale buffer 20132014 De ouderraad De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van de leerlingen van de Boeierschool. Zij zetten zich vrijwillig in om allerlei activiteiten in en rond school te ondersteunen of te coördineren. Ideaal zou zijn, al iedere groep door minimaal 1 ouder

Lees verder