Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het schoolplan vindt u al op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten die wij met u moeten, of willen delen. Deze vindt u hieronder. 

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF EN ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Downloaden

Infoboekje overblijven voor ouders 2023-2024

Downloaden

Belangrijke documenten Stichting SchOOL

Ook onze stichting heeft documenten die voor u relevant zijn. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag.