Medezeggenschap

Op de Boeier vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.boeier@stichtingschool.nl

Agenda en notulen

notulen 18 januari 2024

Downloaden

Notulen 30 november 2023

Downloaden