Medezeggenschap

Op de Boeier vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door de mailen naar mr.boeier@stichtingschool.nl

Agenda en notulen

notulen 21 april 2022

Downloaden

notulen 24 maart 2022

Downloaden

notulen 3 februari 2022

Downloaden